Εργαλεία προσβασιμότητας

Θέματα - Λύσεις

Τα εξεταστικά δοκίμια κάθε μαθήματος βασίζονται στην εξεταστέα ύλη, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης κάθε έτους.

Οι προτεινόμενες λύσεις συμπληρώνονται, διαφοροποιούνται και ολοκληρώνονται μετά τον συντονισμό των βαθμολογητών από μέλη της ομάδας θεματοθετών, και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι βάσιμες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις που υποβάλλονται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.