Εργαλεία προσβασιμότητας

Έντυπα

ΈντυποΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης
ΥΠΑΝ ΔΑΕ ΥΕ ΠΕΠ01 Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2024 04/04/2024
  Βεβαίωση Φοίτησης (Π3) 15/02/2022
  Βοήθημα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2024 20/02/2024
  Πρακτική Δοκιμασία 2024 - Αίτηση Πριμοδότησης Διακριθέντων Αθλητών/ριών 31/01/2024
  Πρακτική Δοκιμασία 2024 - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις σε Σχολικούς Αγώνες 31/01/2024
  Υπεύθυνη Δήλωση 2023 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 04/09/2023
  Υπεύθυνη Δήλωση 2022 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 06/09/2022
  Υπεύθυνη Δήλωση 2021 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 14/04/2022
Eξετάσεις Ελλήνων Ομογενών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
  Βεβαίωση Φοίτησης για Ομογενείς (Π2) 15/02/2022
  Βεβαίωση Προγράμματος Σπουδών Σχολείου Αποφοίτησης και Δικαιώματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Π4) 31/01/2023
Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων
  Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων 15/02/2022