Εργαλεία προσβασιμότητας

Έντυπα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων 12/04/2022
Βοήθημα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 09/03/2022
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3) 15/02/2022
Πρακτική Δοκιμασία 2022 - Αίτηση Πριμοδότησης Διακριθέντων Αθλητών/ριών 15/02/2022
Πρακτική Δοκιμασία 2022 - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις σε Σχολικούς Αγώνες 15/02/2022
Υπεύθυνη Δήλωση 2022 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 06/09/2022
Υπεύθυνη Δήλωση 2021 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 14/04/2022
Eξετάσεις Ελλήνων Ομογενών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Βεβαίωση Φοίτησης για Ομογενείς (Π2) 15/02/2022
Βεβαίωση Δικαιώματος Εισαγωγής σε Ανώτατη Σχολή (Ελλήνων Αποφοίτων Κυπριακών Λυκείων) (Π4) 15/02/2022
Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων 15/02/2022