Εργαλεία προσβασιμότητας

Έντυπα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης
Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 24/03/2023
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3) 15/02/2022
Βοήθημα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 14/02/2023
Πρακτική Δοκιμασία 2023 - Αίτηση Πριμοδότησης Διακριθέντων Αθλητών/ριών 31/01/2023
Πρακτική Δοκιμασία 2023 - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις σε Σχολικούς Αγώνες 31/01/2023
Υπεύθυνη Δήλωση 2023 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 04/09/2023
Υπεύθυνη Δήλωση 2022 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 06/09/2022
Υπεύθυνη Δήλωση 2021 για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 14/04/2022
Eξετάσεις Ελλήνων Ομογενών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Βεβαίωση Φοίτησης για Ομογενείς (Π2) 15/02/2022
Βεβαίωση Προγράμματος Σπουδών Σχολείου Αποφοίτησης και Δικαιώματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Π4) 31/01/2023
Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων 15/02/2022