Εργαλεία προσβασιμότητας

Νομοθεσία

Παγκύπριες Εξετάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμος του 2017 15/04/2021
Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 15/04/2021
Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 05/05/2022
Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου, Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π 266/ 2009) 15/04/2021

Θέσεις στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υπουργική απόφαση για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες. Αρ. Φύλλου 272, 1 Μαρτίου 2007 15/04/2021