Εργαλεία προσβασιμότητας

Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης πραγματοποιούνται εντός Ιουνίου κάθε έτους.

Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης είναι:

α) H χορήγηση του βαθμού κατάταξης ανά πλαίσιο πρόσβασης και του πιστοποιητικού πρόσβασης στους υποψηφίους,

β) Η κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου,

γ) Η προώθηση της βάσης δεδομένων με τους βαθμούς κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Νοείται ότι, το πιστοποιητικό πρόσβασης και ο βαθμός κατάταξης ισχύουν μόνο για το έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης Πρόσβασης, στη βάση των οποίων χορηγούνται τα πιο πάνω.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για εισαγωγή στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν:

α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:

i) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμου ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου.

ii) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο, που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και

β) υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).

γ) Κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι  απόφοιτοι σχολείου που περιγράφεται στην α παράγραφο.

Νοείται ότι, οι μαθητές της τελευταίας τάξης που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατόν τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού περιλαμβανόμενου, και παραμένουν στάσιμοι όπως προβλέπεται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης είναι το έντυπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που εκδίδει ή αναρτά στην ιστοσελίδα της η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης πωλείται από την αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και από τα βιβλιοπωλεία. Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, με βάση τη νομοθεσία των Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης, πρέπει να εκδίδεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου κάθε σχολικού έτους.

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης αποτελείται από 3 τόμους:
  • Ο Α' Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Ο Β' Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης προηγούμενων χρόνων, που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών.
  • Ο Γ' Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης προηγούμενων χρόνων που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες Θεωρητικής και Πρακτικής κατεύθυνσης).

Οι τρεις τόμοι προσφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Θέματα και λύσεις προηγούμενων χρόνων βρίσκονται στον σύνδεσμο Θέματα - Λύσεις.

Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα Ενημέρωση της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.

Επικοινωνία

Υπηρεσία Εξετάσεων
Μεγάρων 23
2032, Στρόβολος
Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Υπηρεσία Εξετάσεων
Τ.Θ. 28777
2082, Στρόβολος
Λευκωσία

Τηλ: +357 22 582900
Τηλεομ: +357 22 311288
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπηρεσία Εξετάσεων - Τοποθεσία